Blog 24 mei 2024

Talent werven en behouden in tijden van schaarste

In de huidige competitieve arbeidsmarkt is het vinden en behouden van talent een grote uitdaging. Wereldwijd is er een gemiddeld tekort van 77%, wat betekent dat er voor elke beschikbare baan slechts 0,77 werkzoekenden zijn. Dit tekort zal naar verwachting toenemen tot 85 miljoen onvervulde functies in 2030. Hoe kunnen organisaties zich voorbereiden op deze uitdagende toekomst?

Drie strategieën om dit tekort aan te pakken

Upskilling en reskilling

Met het pensioneren van de Babyboomers ontstaat er een tekort aan hoogopgeleide werknemers. Door interne medewerkers bij te scholen, kun je deze kloof overbruggen. Gebruik een gestructureerd wervingsproces om objectief te blijven en ontwikkel een plan van aanpak voor een soepele overgang naar nieuwe rollen.

Waarom upskilling en reskilling?

 • Interne mobiliteit

  Door huidige werknemers nieuwe vaardigheden aan te leren, bevorder je interne mobiliteit en houd je waardevolle kennis binnen het bedrijf.

 • Kostenbesparing

  Het is vaak kosteneffectiever om bestaande medewerkers bij te scholen dan om nieuwe werknemers aan te nemen en op te leiden.

 • Motivatie en loyaliteit

  Medewerkers waarderen het als ze de kans krijgen om zich professioneel te ontwikkelen, wat hun motivatie en loyaliteit verhoogt.

Boor nieuwe talentpools aan

Breid je talentpools uit door samen te werken met onderwijsinstellingen en te focussen op medewerkers die een carrièreswitch willen maken. Onderzoek welke vaardigheden ze al hebben en welke nog ontwikkeld moeten worden.

Hoe boor je nieuwe talentpools aan?

 • Onderwijsinstellingen

  Werk samen met hogescholen en universiteiten om toegang te krijgen tot talent.

 • Overdraagbare vaardigheden

  Focus op kandidaten met overdraagbare vaardigheden uit andere sectoren.

 • Traineeships

  Bied traineeships aan om een brug te slaan tussen opleiding en werk.

Bied flexibiliteit

De werkvoorkeuren van mensen zijn veranderd. Flexibiliteit in werkplek en -tijd is nu belangrijker dan ooit. Gebruik assessments om de werkstijlen van managers en medewerkers op elkaar af te stemmen en te zorgen voor een goede samenwerking.

Voordelen van Flexibiliteit:

 • Werk-privé balans

  Flexibiliteit helpt medewerkers een betere balans te vinden tussen werk en privé, wat leidt tot hogere tevredenheid en productiviteit.

 • Diversiteit en inclusie

  Flexibele werkopties maken het mogelijk om een diverser personeelsbestand aan te trekken en te behouden.

 • Aanpassing aan veranderende omstandigheden

  Flexibele werkregelingen stellen organisaties in staat zich snel aan te passen aan onverwachte veranderingen, zoals pandemieën.

Zet het Profiel onderzoek XT (PXT) en  PXT Select™ in

PXT en PXT Select™ bieden waardevolle inzichten en rapporten om deze strategieën te ondersteunen. De Coaching en Selectie Rapporten bieden specifieke feedback en helpen bij het identificeren van sterke en zwakke punten van kandidaten.

Waarom PXT en PXT Select™?

 • Wetenschappelijk onderbouwd

  Onze assessments zijn gebaseerd op tientallen jaren onderzoek en miljoenen datapunten, wat zorgt voor betrouwbare en valide resultaten.

 • Objectiviteit

  PXT en PXT Select™ helpen bias in het selectieproces te verminderen door objectieve gegevens te leveren over de capaciteiten van kandidaten.

 • Inzicht in sterke en zwakke punten

  Onze tools bieden gedetailleerde inzichten in de sterke en zwakke punten van kandidaten, wat helpt bij het maken van weloverwogen beslissingen.

Conclusie

Het aanpakken van het huidige en toekomstige talenttekort vereist een strategische en proactieve benadering. Door te investeren in upskilling en reskilling, nieuwe talentpools aan te boren en flexibiliteit te bieden, kunnen organisaties zich wapenen tegen deze tekorten. Met de ondersteuning van PXT en PXT Select™ assessments kunnen bedrijven de juiste beslissingen nemen om een veerkrachtig en toekomstbestendig werknemersbestand te bouwen.