Privacy

Privacyverklaring van Profiles International The Netherlands

Laatst bijgewerkt: 30-04-2024

Welkom bij Profiles International The Netherlands. Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer u onze website bezoekt of onze producten en diensten gebruikt.

1. Wie zijn wij?

Profiles International The Netherlands, gevestigd in Nederland, is een aanbieder van online tests, assessments en leermiddelen. Wij bieden deze producten aan professionals zoals coaches, HR-professionals, talentmanagers en recruiters.

2. Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u:
- Onze tests en assessments invult;
- Onze websites bezoekt;
- Contact met ons opneemt via e-mail of telefoon.

Deze gegevens kunnen omvatten:
- Naam, e-mailadres en telefoonnummer;
- Beroepsinformatie zoals functietitel en organisatie;
- Antwoorden op assessments en tests;
- IP-adres en browsergegevens.

3. Hoe gebruiken we uw gegevens?

Uw gegevens worden gebruikt om:
- Onze producten en diensten te leveren;
- Ondersteuning te bieden en op uw vragen te reageren;
- U te informeren over updates of wijzigingen in onze diensten;
- Onze website en diensten te verbeteren.

4. Met wie delen we uw gegevens?

Wij delen uw gegevens niet met derden, behalve:
- Aan dienstverleners die ons helpen met onze bedrijfsactiviteiten;
- Indien vereist door wet- of regelgeving.

5. Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

6. Uw rechten

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem contact met ons op via [contactinformatie] als u gebruik wilt maken van uw rechten.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij adviseren u om deze regelmatig te raadplegen. Wijzigingen gaan in vanaf het moment van publicatie op onze website.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met:
Profiles International The Netherlands, info@profilesinternational.nl