Testen en Ontwikkelingsinstrumenten

Wat is het probleem Welke test Wat meet het instrument Wat biedt het instrument
Desinteresse in de baan, slechte prestaties, geen toewijding. Juiste man op de juiste plaats. Duur 1 à 1 ½ uur Het Profiel Onderzoek XT, PXT De totale persoon t.a.v. Denkwijze, Karaktereigenschappen en Beroepsinteresses, totaal meting van 20 competenties op een zelf op te stellen functieprofiel, de functiematch! Een selectietool, een coachings - trainings -en ontwikkelingsinstrument, meet vaardigheden, succesvolle carrièreplanning, competenties en is hulpmiddel bij talentmanagement. 9 Rapporten.
Idem Profiles Sales Assessment, PSA De totale persoon t.a.v. Denkwijze, Karaktereigenschappen en Beroepsinteresses. Totaal meting van 20 competenties op een zelf op te stellen functieprofiel, de functiematch! Een selectietool, een commercieel coachings - trainings – en ontwikkelingsinstrument, meet commerciële vaardigheden. 9 Rapporten.
Aanpassingsproblemen, onvoldoende productief, werkgerelateerde incompetentie, frustraties,en conflicten. Duur 20 min. Het Prestatie Onderzoek, PPI,(incl.teamanalyse) Werkmotivatie. Arbeidsgerelateerde informatie t.a.v. Productiviteit, Kwaliteit van het werk, Ondernemend, Teamwork, Probleemoplossend en suggesties deze te verbeteren. Motivatie en motivatie-energie. DISC! Teamanalyse geeft over 12 gedragsvariabelen weer wat onder-en overbelicht is in het team. Toename van arbeidsproductiviteit en loyaliteit, prestaties te begeleiden en het belang hier aandacht aan te schenken. Versterkt teamgeest en helpt bij teamsamenstelling. Totaal 6 rapporten.
Selecteren, managen en trainen van succesvolle verkoopmedewerkers. Duur 30 min. De Sales Indicator, PSI Competitiegerichtheid, Zelfvertrouwen, Vasthoudendheid, Energie en Commerciële gedrevenheid. 7 Kritische commerciële gedragsvariabelen als, nieuwe klanten werven, koop sluiten, weerstand tegen telefonische acquisitie, zelfstartend, teamgerichtheid, opbouwen en onderhouden van relaties, honoreringsvoorkeur. Opbouwen en ontwikkelen van een verkoopteam dat staat voor uitmuntende resultaten. 2 Rapporten nl. het Management rapport en het individueel rapport.
Verkoopvaardigheden dienen te worden verbeterd. Duur 30 min. 180 Graden Sales Checkpoint 19 Vaardigheden en 7 salescompetenties: Ondernemende aanpak, Begrijpt de prospect, Ontwikkelt passende oplossing, Zoekt pro-actief naar nieuwe prospects, Beheert het verkoopproces, Sluit de verkoop, Managed verkoopresultaten. Vergelijking van zelf-evaluatie van verkoper en evaluatie van salesmanager teneinde de verkoop- vaardigheden van verkopers te verbeteren. Een,ontwikkelinstrument. 3 Rapporten.
Inventariseren van de kwaliteit van leidinggevenden. Duur 30 minuten. 360 Graden Onderzoek, Checkpoint! Kwantificeert 18 competenties van leidinggevenden in de groepen Leiderschap, Communicatie, Verm.zich aan te passen, Pers.Ontw., Ontw. van anderen, Productie, Taakmanagement, Relaties. Toename teamproductiviteit en carrièreontwikkeling. Een ontwikkelinstrument. 2 Rapporten.
Onvoldoende klantenservice, verloop van klanten, negatieve uitstraling. Duur 45 minuten. Klantvriendelijk­heidsonderzoek, CSP Meet 8 Gedragsvariabelen op functie als, Vertrouwen, Beleid/Tact, Empathie, Nauwgezetheid, Conformisme, Doelgerichtheid, Hoffelijkheid en Flexibiliteit.,Geeft coachingssuggesties t.a.v. deze gedragsvariabelen. Meet Klantvriendelijkheidsperspectief, Rekenvaardigheid en Taalniveau. In hoeverre sluit het klantvriendelijkheidsperspectief van de medewerker aan bij die van het bedrijf. Geeft functiematch van de betrokken medewerker op het profiel van de functie. 3 Rapporten.